Skip to content

Badanie USG gałki ocznej

usg okaBadanie ultrasonograficzne (USG) to metoda diagnostyczna, której zastosowanie stało się prawdziwym przełomem w diagnostyce medycznej.

Dzięki wykorzystaniu fal ultradźwiękowych, które odbijają się od tkanek posiadających różną oporność akustyczną,  możliwe jest zobrazowanie stanu narządów człowieka, w tym także gałek ocznych i oczodołów. Jej podstawową zaletą jest bezinwazyjność czyli brak skutków ubocznych dla pacjenta (takich jak np. promieniowanie w przypadku badania rtg, czy tomografii komputerowej, ryzyko powikłań po podaniu kontrastu) i łatwość wykonania.

W okulistyce USG jest wykorzystywana przede wszystkim do oceny stanu siatkówki (wykluczenie jej odwarstwienia) gdy jej ocena podczas bezpośredniego oglądania nie jest możliwa.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku zaawansowanej zaćmy, krwotoku do ciała szklistego, zaawansowanych blizn rogówki. USG wykonuje się również  w celu diagnostyki guzów śródgałkowych, a także w ocenie struktur wewnątrzoczodołowych. USG wykorzystywane jest również do pomiaru długości gałki ocznej w trakcie kalkulacji soczewki przed operacją zaćmy wówczas, gdy niemożliwy jest pomiar metodą laserową. Badanie archiwizowane  jest w postaci pliku (obrazu lub filmu) co umożliwia jego wydruk lub transmisję na inne nośniki elektroniczne.