Skip to content

Diagnostyka chorób oczu i zabiegi laserowe

W naszym ośrodku świadczymy kompleksową diagnostykę i leczenie zachowawcze i operacyjne najważniejszych chorób okulistycznych .  Wykonujemy komputerowe badanie wzroku u dorosłych i dzieci  (badanie refraktometrem pediatrycznym plusoptix), wraz z doborem korekcji okularowej. Oferujemy  leczenie operacyjne zaćmy wraz z wszczepem najnowocześniejszych soczewek torycznych i wieloogniskowych, a także zabiegi laserowe kapsulotomię i irydotomię. Przeprowadzamy kompleksową diagnostykę jaskry, obejmującą pomiary ciśnienia śródocznego, pomiar grubości rogówki , badanie pola widzenia, gonioskopię, ocenę grubości włókien nerwowych ( badania GDX i OCT tarczy nerwu wzrokowego)  oraz badanie USG narządu wzroku. Zajmujemy się również chirurgią powiek, usuwaniem drobnych zmian jak gradówki, brodawczaki, a także korekcją opadania powiek i ich plastyką w przypadkach zwiotczenia skóry powiek.