Skip to content

Diagnostyka jaskry

diagnostyka jaskryJaskra jest poważną chorobą oczu, która nie leczona lub leczona niewłaściwie może doprowadzić do całkowitej ślepoty. W jej przebiegu, mówiąc w pewnym uproszczeniu,  podwyższone ciśnienie śródgałkowe prowadzi do stopniowego uszkodzenia nerwu wzrokowego, a w konsekwencji do całkowitej utraty jego funkcji.

W ogromnej większości przypadków jaskra przebiega bezobjawowo, a pierwszym symptomem, zauważonym przez pacjenta dopiero w bardzo zaawansowanym stadium choroby jest ograniczenie pola widzenia. Choroba dotyka pacjentów we wszystkich grupach wiekowych, w tym także ludzi młodych. Dlatego tak istotne jest wczesne postawienie rozpoznania.

Diagnostyka jaskry obejmuje wielokrotne pomiary ciśnienia śródgałkowego, pomiar grubości rogówki, badanie pola widzenia, gonioskopię celem wykluczenia tzw. jaskry wąskiego kąta przesączania (ten rodzaj jaskry wymaga innego leczenia np. zabiegu laserowego irydotomii). Ponadto wykonuje się ocenę grubości włókien nerwowych przy pomocy badania GDX i badania OCT.

Wszystkie te procedury wykonywane są w naszym ośrodku.